Sunday, June 7, 2009

Staten erkänner att statlig media är politiskt styrd, nu vill de dölja det med omorganisation.


Statens media erkänner att de styrs politiskt. Det är första gången det inträffar. Det måste bero på den blog och youtubekampanj som flera privatpersoner haft under en tid. Det är därfor viktigt att alltid benämna SVT och SR vid en mer korrekt beskrivning. De är politiska organ i huvudsak. De styrs, ägs och kontrolleras av politiker och extremister som är fast forankrade där långt innan moderaterna tillsatte en egen moderat CEO.  Ange alltid SVT och SR som statligt styrd, statens officiella nyhetsorgan, eller liknande.   

Samtidigt meddelas att de statligt politiskt styrda mediaorganen som ironiskt nog kallar sig själva "public service" får mycket större summor pengar att röra sig med under 2010.

(Klippet: Inskickat av en deltagare. Det är ett utdrag ur en ny undersökning från Göteborgs Universitet. Den har frågor om invandringen men undersökningen redovisas inte före EU valet kostigt nog. De frågorna har aldrig debatterats under kampanjen trots att det handlar om de viktigaste politiska frågorna.) 

Det är med beräkning de vill ha mer pengar eftersom det är ett mycket viktigt valår. Statsmedia kommer att göra precis som de alltid gjort. De kommer att arbeta hårt politiskt mot vissa partier för att ge sitt politiska stöd till vissa andra partier. Statens media blir igen valarbetare, partiaktivister och kommer att försöka förinta de viktigaste partierna i Sverige. De kommer att anlita fler vänsterxtremister som kommenatatorer och journalister. De kommer att anlita radikala organisationer och förmodligen betala dem miljonbelopp för att framställa rapporter och reportage som presenteras som oberoende men i själva verket bara stöder samma kampanj som statsmedia kommer att bedriva.   

Huvudbudskapet från bloggen är nu därför att först sluta betala alla TV-avgifter. Färre avgifter ger dem mindre pengar till sin propagandaapparat. Det är huvudbudskap nummer ett. Sprid det i hela landet. dn dn

No comments:

Post a Comment